До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 4


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

Фізична особа-підприємець ФОП2,

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ****,

Адреса проживання:

Індекс, м. Київ, вул. ***, Буд. ***, кВ. ***.

Вих. № 01

Від 20 липня 2020 р.

КОМУ:

Фізичної особі-підприємцю ФОП1

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Адреса 1.

Адреса 2.

Адреса 3.

Адреса 4.

Адреса 5.

Претензія №1

На суму п’ятдесят п’ять тисяч сто чотирнадцять гривен 83 копійки


01 05 липня 2019 року фізична особа-підприємець ФОП1, який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***, іменований надалі "Замовник" з однієї сторони, та фізична особа-підприємець ФОП2, що діє па підставі виписки з ЄДР, РНОКПП *** іменований надалі "Виконавець", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали Договір про надання послуг №05, надалі Договір.


02 31 січня 2020 року Сторонами підписано Акт надання послуг №1, надалі Акт, згідно якого Виконавцем виконано "Послуги з комп’ютерного програмування", надалі Послуги, на загальну суму 54621,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одну грн. 00 копійок).


03 Вказані документи — Договір та Акт — є у обох Сторін, додавати їх до цієї претензії, надалі Претензія, не обов’язково — ч 4 с. 222 Господарського Кодексу України, надалі Господарський Кодекс.


04 Згідно Договору — п. 3.2. — відповідний Акт є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем та видається з метою підтвердження факту надання послуг Виконавцем.


05 Згідно Договору — п. 2.4. — Замовник здійснює оплату за даним Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих (банківських) днів зо дня підписання Сторонами відповідного Акту — Акту прийому-передачі наданих послуг або у строк, погоджений Сторонами для здійснення попередньої оплати за завданням.


06 Однак станом на 20 липня 2020 року Замовник своїх обов’язків згідно Договору у часті п. 2.4 не виконав —на дату складання даної Претензії оплата на розрахунковий рахунок Виконавця надійшла частково — у розмірі цієї частки 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. 11 березня 2020 року, — незважаючи на неодноразові нагадування. Тим самим Замовник порушив норми ст. 526 Цивільного та ст. 193 Господарського Кодексів, надалі Кодексів.


07 Згідно Господарському Кодексу — ч. 6. ст.. 231 — штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором та у зв’язку із невиконанням Замовником своїх обов’язків згідно Договору Виконавець, відповідно до діючого Законодавства України, змушений здійснити нарахування відповідної пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення у якості відповідних штрафних санкцій.


08 Розрахунок пені здійснено наступним чином.

Акт підписаний 31 січня 2020 року.

За Договором оплата послуг була повинна бути перерахована в термін 10 (десяти) робочих днів зо дня підписання Акту — тобто не пізніше 14-ого лютого 2020 року.

Початок невиконання обов’язків згідно Договору — 15 лютого 2020 року.

Нарахування штрафних санкцій здійснюється на суму 54621,00 (п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одну) грн. 00 копійок.

11 березня 2020 року Замовником сплачено 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

Залишок боргу складає 49621 (сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять одну) грн. 00 коп.

Нарахування штрафних санкцій здійснюється на суму 49621,00 (сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять одну) грн. 00 копійок.


Нагадуємо, станом на 20 червня 2020 року оплату послуг не здійснено.

Таким чином маємо наступні періоди розрахунку пені.

Перший. С 17 лютого 2020 року по 10 березня 2020 року включно — сума боргу 54621,00 грн. Облікова ставка НБУ — 11 %. Період складає 17 банківських днів. Пеня 1 = 54621,00 грн. * 2 * 11,00% / 365 дн. *17 дн. = 559,68 грн.

Другій. С 11 березня 2020 року по 12 березня 2020 року включно — сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ по 12 березня 2020 р. включно — 11 %. Період складає 2 банківських дня. Пеня 2 = 49621,00 грн. * 2 * 11,00% / 365 дн. *2 дн. = 59,82 грн.

Третій. Сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ с 13 березня по 23 квітня 2020 р. включно — 10%. Період складає 30 банківських днів. Пеня 3 = 49621,00 грн. * 2 * 10,00% / 365 дн. *30 дн. = 815,69 грн.

Четвертий. Сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ с 24 квітня по 11 червня 2020 року — 8%. Період складає 35 банківських днів. Пеня 4 = 49621,00 грн. * 2 * 8,00% / 365 дн. *35 дн. = 761,31 грн.

П’ятий. Сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ с 12 червня и по 20 липня 2020 року включно — 6%. Період складає 27 банківських днів. Пеня 5 = 49621,00 грн. * 2 * 6,00% / 365 дн. *27 дн. = 440,47 грн.

Таким чином, сумарна пеня становить, як сума пені, розрахованої по п’яти періодам, 2636,97 (дві тисячі шістсот тридцять шість) грн. 97 копійок.


09 Нарахування штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання його обов’язків згідно Договору.

Таким чином, сума Претензії становить 49621,00 грн. + 2636,97 грн. = 52257,97 грн. і є сумою боргу за Договором та пені за період несплати боргу.


10 Станом на 20 липня 2020 року сума претензії Виконавця Замовнику становить 52257,97 (прописом п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят сім) гривен 97 копійок. Ця сума підлягає перерахуванню Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця згідно умов Договору про надання послуг №05/07/19-04 від 05 липня 2019 року та Акту надання послуг №1 від 31 січня 2020 року.


11 Розрахунковий рахунок Виконавця: UA *** в Печерської філії АТ КБ "ТотБанк", ФИО одержувача ФОП2, ЕДРПОУ одержувача ***.


12 Якщо відповідна сума не буде сплачена у термін 10 (десятьох) днів зо дня відправлення даної Претензії, сума за даною Претензією буде збільшена з відповідним перерахунком з урахуванням інфляції, а на вказану в Претензії загальну суму буде нарахована пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.


13 Згідно п. 9.3. Договору моментом повідомлення прийнято вважати дату відправлення листа будь-якою із Сторін.


14 Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 526, 530 Цивільного Кодексу, ст. 193, 222, 231 Господарського Кодексу, ст. 19 Господарського процесуального кодексу, Виконавець вимагає від Замовника виконати належним чином зобов’язання за Договором.


15 Наголошуємо, що у разі невиконання вимоги, викладеної у цій Претензії Виконавець буде змушений звернутися до Господарського суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором та штрафних санкцій разом із віднесенням на Замовника усіх витрат, пов’язаних із судовим врегулюванням спору.


16 Ця Претензія у якості спроби досудового порядку врегулювання спорів у часті посилання на Договір та Акт не може вважатися такою, що підпадає під дію п. 6.2. Договору. Відповідно до діючого Законодавства України у разі неможливості вирішення даного спору у порядку досудового врегулювання і звернення Виконавця до суду з вини Замовника розділ 6. Конфіденційність Договору втрачає дійсність з вини Замовника.


Підпис, П.І. Б.