До головній...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 5


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

До Господарського суду м. Києва

01030, м. Київ-030,

вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-в,


Позивач:

Фізична особа-підприємець ФОП2,

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Розрахунковий Рахунок UA *** в АТ КБ "ТотБАНК"

Юридична адреса: Адрес.

Фактична адреса: Адрес.

Тел. +38 0** ***

e-mail: ***


Відповідач:

Фізична особа-підприємець ФОП1.

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Юридична адреса: Адрес1

Фактична адреса:

Тел. +38 0** ***, +38 0** ***

e-mail: ***


Вартість позову: 53385,47
(прописом п’ятдесят три тисячі триста вісімдесят п’ять) гривен 47 копійок.


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості, пені та інфляційних збільшень за договором надання послуг

на загальну суму 53385,47 (прописом п’ятдесят три тисячі триста вісімдесят п’ять) гривен 47 копійок.


05 липня 2019 року фізична особа-підприємець ФОП1, який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***, іменований надалі "Відповідач" з однієї сторони, та фізична особа-підприємець ФОП2, що діє па підставі виписки з ЄДР, РНОКПП *** іменований надалі "Позивач", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали Договір про надання послуг №05, надалі Договір.

31 січня 2020 року Сторонами підписано Акт надання послуг №1, надалі Акт, згідно якого Позивачем виконано "Послуги з комп’ютерного програмування", надалі Послуги, на загальну суму 54621,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одну грн. 00 копійок).

Вказані документи — Договір та Акт — є у обох Сторін.

Згідно Договору — п. 3.2. — відповідний Акт є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Позивачем та видається з метою підтвердження факту надання послуг Позивачем.

Згідно Договору — п. 2.4. — Відповідач здійснює оплату за даним Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позивача протягом 10 (десяти) робочих (банківських) днів зі дня підписання Сторонами відповідного Акту — Акту прийому-передачі наданих послуг або у строк, погоджений Сторонами для здійснення попередньої оплати за завданням.

На дату складання Позовної Заяви оплата на розрахунковий рахунок Позивача надійшла частково — у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. 11 березня 2020 року.

Таким чином, станом на дату подання Позовної Заяви Відповідач своїх обов’язків згідно Договору у часті п. 2.4 не виконав, незважаючи на неодноразові нагадування Позивача.

Тим самим, Відповідач порушив норми ст. 526 Цивільного Кодексу та ст. 193 Господарського Кодексу.

У якості спроби досудового врегулювання спорів відповідно до порядку, визначеного чинним Законодавством України, Позивач направив Відповідачу Претензію №1 від 20 липня 2020 року рекомендованими листами із повідомленням про вручення не тільки на його юридичну адресу — двічі — яка вказано у реквізитах Відповідача та на адресу місця надання послуг — "Международная интернет-компания iPromo" — 03186, м. Київ вул. авіаконструктора Антонова, 2 Б, а також на адреси деяких підприємств, у яких Відповідач є бенефіціаром згідно даних з відкритих джерел. Але ж повідомлення про вручення, яке є підтвердженням отримання листа Відповідачем — лист отримано 27.07.2020 р. — повернулося лише зі однієї адреси — Компанія ТОВ "Голден Стафф Україна", Гончаров Микола Сергійович, буд. 117/18, вул. Борщагівська, м. Київ, 03056.

Всі інші відправлення повернулися з позначкою "За закінченням терміну зберігання", за виключенням відправлення за адресою підприємства ТОВ "Мірітек Україна", Гончаров Микола Сергійович, оф. 12, буд. 39, вул. Джона Маккейна, м. Київ, 01042, яке повернулося із позначкою "Адресат відсутній за вказаною адресою". За вимогою всі ці відправлення та відповідні повідомлення можуть бути надані.

Згідно Господарського Кодексу — ч. 6. ст. 231 — штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором та у зв’язку із невиконанням Відповідачем своїх обов’язків згідно Договору. Позивач, відповідно до діючого Законодавства України, змушений здійснити нарахування відповідної пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення у якості відповідних штрафних санкцій.

Станом на 20 липня на момент складання Претензії №1 від 20 липня 2020 року розрахунок пені здійснено по Претензії таким чином.

Акт підписаний 31 січня 2020 року.

За Договором оплата послуг була повинна бути перерахована в термін 10 (десяти) робочих днів зі дня підписання Акту — тобто не пізніше 14-го лютого 2020 року.

Початок невиконання обов’язків згідно Договору — 15 лютого 2020 року.

Нарахування штрафних санкцій з 17 лютого 2020 р. по 10 березня 2020 р. здійснюється на суму 54621,00 (п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одну) грн. 00 копійок.

11 березня 2020 року Відповідачем сплачено 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

Залишок боргу складає 49621 (сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять одну) грн. 00 коп.

Надалі, нарахування штрафних санкцій здійснюється на суму 49621,00 (сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять одну) грн. 00 копійок.

Нагадуємо, станом на 20 липня 2020 року оплату послуг не здійснено.

Таким чином, маємо наступні періоди розрахунку пені.

Перший. С 17 лютого 2020 року по 10 березня 2020 року включно — сума боргу 54621,00 грн. Облікова ставка НБУ — 11 %. Період складає 17 банківських днів. Пеня 1 =54621,00 грн. *2* 11,00% / 365 дн. *17 дн. = 559,68 грн.

Другий. С 11 березня 2020 року по 12 березня 2020 року включно — сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ по 12 березня 2020 р. включно — 11 %. Період складає 2 банківських дня. Пеня 2 = 49621,00 грн. * 2 * 11,00% / 365 дн. *2 дн. = 59,82 грн.

Третій. Сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ с 13 березня по 23 квітня 2020 р. включно — 10%. Період складає 30 банківських днів. Пеня 3 = 49621,00 грн. * 2 * 10,00% / 365 дн. *30 дн. = 815,69 грн.

Четвертий. Сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ с 24 квітня по 11 червня 2020 р. — 8%. Період складає 35 банківських днів. Пеня 4 =49621,00 грн. * 2 * 8,00% / 365 дн. *35 дн.=761,31 грн.

П’ятий. Сума боргу 49621,00 грн. Облікова ставка НБУ с 12 червня и по 20 липня 2020 року включно — 6%. Період складає 27 банківських днів. Пеня 5 = 49621,00 грн. * 2 * 6,00% / 365 дн. *27 дн. = 440,47 грн.

Таким чином, сумарна пеня, розрахована по п’яти періодах, складає 2636,97 (дві тисячі шістсот тридцять шість) грн. 97 копійок.

Нарахування штрафних санкцій не звільняє Відповідача від виконання його обов’язків згідно Договору.

Таким чином, сума Претензії №1 становить 49621,00 грн. + 2636,97 грн. = 52257,97 грн. і є сумою боргу за Договором, пені і за період несплати боргу.

Станом на 20 липня 2020 року сума претензії Позивача Відповідачу склала 52257,97 (прописом п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят сімь) гривен 97 копійок. Ця сума підлягала перерахуванню Відповідачем на розрахунковий рахунок Позивача згідно умов Договору про надання послуг №05/07/19-04 від 05 липня 2019 року та Акту надання послуг №1 від 31 січня 2020 року.

У зв’язку із тим, що відповідна сума не сплачена у відповідний термін сума за даною Претензією має бути збільшена з відповідним перерахунком з урахуванням інфляції, а на вказану в Претензії загальну суму нарахована пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

Таким чином, на дату підготовки Позовної заяви — 10 вересня 2020 року — на суму боргу у розмірі 52257,97 (прописом п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят сім) гривен 97 копійок. с 01 серпня 2020 року — останній термін сплати боргу за Претензією — 31 липня 2020 року — по 10 вересня 2020 року включно період розрахунку пені складає 29 банківських днів. Облікова ставка НБУ с 12 червня и по 10 вересня 2020 року включно — 6%.

Пеня = 52257,97 грн. * 2 * 6,00% / 365 дн. *29 дн. = 498,24 грн.

Сумарна пеня дорівнює 2636,97+498,24 =3135,21 грн.

Таким чином, станом на 10 вересня 2020 року заборгованість Відповідача перед Позивачем з урахуванням пені складає 52257,97 + 498,24=52756,21 (прописом п’ятдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят шість) грн. 21 коп.

На суму первинного боргу також нараховується сума інфляційних збільшень у розмірі 3% річних (трьох).

Перша частина — С 17 лютого 2020 року по 10 березня 2020 року включно — сума боргу 54621,00 грн. Процент нарахування інфляційних збільшень — 3% річних. Період складає 17 банківських днів.

Сума 1 інфляційних збільшень = 54621,00 грн. * 3,00% / 365 дн. *17 дн. = 76,32 грн. Сума боргу склала 54695,32 (прописом п’ятдесят чотири тисячі шістсот дев’яносто п’ять) грн., 32 коп.

Друга частина — С 11 березня 2020 року по 10 вересня 2020 року включно — сума боргу 54695,32 грн. Процент нарахування інфляційних збільшень — 3% річних. Період складає 123 банківських днів.

Сума 2 інфляційних збільшень = 54695,32 грн. * 3,00% / 365 дн. *123 дн. = 552,94 грн.

Таким чином, сума інфляційних збільшень на первинну суму борну складає у сумі 76,32 + 552,94 =629,26 грн.

Таким чином, з урахуванням пені та інфляційних збільшень сума боргу Відповідача перед Позивачем складає 52756,21+629,26 =53385,47 грн.

Станом на 10 вересня 2020 року сума Позовної Заяві Позивача Відповідачу становить 53385,47 (прописом п’ятдесят три тисячі триста вісімдесят п’ять) гривен 47 копійок. Ця сума має бути перерахована Відповідачем на розрахунковий рахунок Позивача згідно умов Договору про надання послуг №05/07/19-04 від 05 липня 2019 року та Акту надання послуг №1 від 31 січня 2020 року.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до чинного Законодавства України, інших правових актів, Договору та Акту.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до вимог цього Кодексу та умов Договору, інших актів цивільного законодавства, однак Відповідач по Справі, в порушення положень Договору надання послуг та вимог чинного Законодавства України, не виконав добровільно своїх зобов’язань, в зв’язку з цим Позивач вимушений звернутись до Суду із Позовом про примусове стягнення боргу, пені та інфляційних нарахувань.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 1 і 13 Господарського Процесуального Кодексу України, ст.ст. 193 і 231 Господарського Кодексу України, ст. 526 Цивільного Кодексу України,

ПРОШУ СУД:

Стягнути з Відповідача Фізичної особи-підприємця Гончарова Миколи Сергійовича (код 3174313933) на користь Позивача Фізичної особи-підприємця Папкова Костянтина Юрійовича (3227219451) суму у розмірі 49621,00 (сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять одну) грн. 00 копійок як основний борг, суму пені у розмірі 3135,21 (три тисячі сто тридцять п’ять) грн. 21 копійок, суму інфляційних збільшень у розмірі 629,26 грн. (шістсот двадцять дев’ять) грн. 26 копійок та вартість судових витрат.


ДОДАТКИ:

1. Копія витягу з ЄДРПОУ про державну реєстрацію Позивача Фізичної Особи-Підприємця ФОП2 станом на 09.09.2020 р. на трьох сторінках;

2. Копія витягу з ЄДРПОУ про державну реєстрацію Відповідача Фізичної особи-підприємця ФОП1 станом на 09.09.2020 р. на п’яті сторінках;

3. Копія Договору "Про надання послуг №05/07/19-04" від 05 липня 2019 року на чотирьох сторінках;

4. Копія Акту надання послуг №1 від 31 січня 2020 р. на одної сторінці;

5. Копія Претензії №1 від 20 липня 2020 року на двох сторінках;

6. Оригінали квитанцій та опису про відправлення Відповідачеві копії Позовної Заяви і Претензії на три адреси;

7. Оригінал квитанції про сплату державного мита;

8. Оригінал квитанції про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Дата

Фізична особа-підприємець Підпис, П.І.Б. (ФОП2)