До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 2


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Фізична особа-підприємець ФОП1 Фізична особа-підприємець ФОП2

АКТ надання послуг

№1 від 31 січня 2020 р.


Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Фізична особа-підприємець ФОП1, з одного боку, і представник Виконавця Фізична особа-підприємець ФОП2, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: Основний договір.

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані таки послуг):

Найменування робіт, послуг Кілкість 0д. Ціна Сума
1. Послуги з комп'ютерного програмування 1 Послуга 54621,00 54621,00

Загальна вартість робіт (послуг) склала П'ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Замовника Від Виконавця
Фізична особа-підприємець ФОП1 Фізична особа-підприємець ФОП2
Реєстраційний номер облікової картки платника податків Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Місце проживання Місце проживання
Розрахунковий рахунок Розрахунковий рахунок
Прізвище, Ініціали, Підпис, Дата, Печатка за наявністю Прізвище, Ініціали, Підпис, Дата, Печатка за наявністю