До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 16


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

До Господарського суду м. Києва

01030, м. Київ-030,

вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-в,


Позивач:

Фізична особа-підприємець ФОП2,

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Розрахунковий Рахунок UA *** в АТ КБ "ТотБАНК"

Юридична адреса: Адрес.

Фактична адреса: Адрес.

Тел. +38 0** ***

e-mail: ***


Відповідач:

Фізична особа-підприємець ФОП1.

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Юридична адреса: Адрес1

Фактична адреса:

Тел. +38 0** ***, +38 0** ***

e-mail: ***


Вартість позову: 53385,47
(прописом п’ятдесят три тисячі триста вісімдесят п’ять) гривен 47 копійок.


Лист вих. № С-4

Від 26.11.2020 р.


Клопотання 2

До судді***

В рамках Справи № ***


за позовом Фізичної особи-підприємця ФОП2

до Фізичної особи-підприємця ФОП1

про стягнення 53 385,47 грн,


Прошу долучити до Справи №*** від 11.09.2020 р., надалі Справа, на вимогу Господарського Суду м. Києва, це Клопотання 2 — Заперечення щодо долучення до Справи Лист-Претензію №010-/11/2020 р. від 10.11.2020 р., далі Заперечення, та додані до нього документи, які представлені у відповідних додатках до даного документа.


Заперечення щодо долучення до Справи та розгляду в рамках Справи

Листа-Претензії №010-/11/2020 р. від 10.11.2020 р.


На 26 листопада 2020 р. на 14-15 годину призначено чергове засідання Суду у Справі.

25 листопада 2020 р. Позивачем отримано Лист-Претензія №010-/11/2020 р. від 10.11.2020 р., далі Лист-Претензія, надану Відповідачем у зв’язку із Справою.

Позивач звертається до Суду з проханням не долучати цей Лист-Претензію до матеріалів Справи, визнати її такою, що не має відношення до Справи у зв’язку із тим, що цей Лист-Претензія за суттю не відповідає дійсності, є спробою ввести Суд в оману, та наданий з метою затягування розгляду Справи.

Наведемо аргументи.


— 1 —

Базою доказів у Справі є Договір про надання послуг №05 від 05.07.2019 року, далі Договір, та Акт №1 від 31 січня 2020 р. на суму 54621,00 грн., далі Акт.

Копії цих документи долучені до Справі відповідно Позовної Заяви Позивача.

У Відзиву на Позовну Заяву Відповідач стверджує, що цей Акт не має відношення до Договору и нібито не є підтвердженням виконання робіт. Відповідач стверджує, що послуги за цім Актом не надавалися. Це не відповідає дійсності.

11 березня 2020 року платіжним дорученням №55 Відповідач перерахував Позивачу грошові кошті у розмірі 5000,00 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

Позивач врахував цю суму як часткову оплату послуг згідно Акту, та відповідно зменшив базову суму Позиву на суму вказаного платіжного доручення.

З зв’язку із цім Позивач вважає, що в рамках Справи цей Лист-Претензія розглядатися не може, а якщо Відповідач бажає відстоювати точку зору, яка відображена у Листі-претензії він має звернутися до Господарського Суду міста Києва в рамках іншої справи у якості позивача.


— 2 —

Слід підкреслити.

Дата підписання Акту — 31 січня 2020 року.

Дата загаданого платіжного доручення — 11 березня 2020 року.

Дата подання Претензії №1 Позивача на адресу Відповідача у рамках досудового вирішення спору — 20 липня 2020 року.

Дата початку Справи — Дата Позовної Заяви 11 вересня 2020 року.

Увага.

Дата підготовки Відповідачем Листа-Претензії — 10 листопада 2020 року.

Дата відправки Відповідачем Листа-Претензії Позивачу згідно інформації Укрпошти — 24 листопада 2020 року.

Дата отримання Листа-Претензії Позивачем — 25 листопада 2020 року.

Таким чином, Відповідач мав досить часу для подання цього Листа-Претензії — сім місяців, більш ніж півроку — для подання Листа-Претензії, однак надає його в останній момент перед судовим засіданням, причому, як вже зазначалось, його зміст не має відношення до суті Справи.

Таким чином Відповідач робить все для того, щоб Суд був змушений надавати додатковий час для розгляду документів, які не мають відношення до суті Справи, тобто марно витрачає час Суду та перешкоджає законним інтересам Сторін у Справі.


— 3 —

Відповідач у Справі обрав тактику невизнання базових доказів, що надано Позивачем.

В абзаці 17 Відзиву Сторона Відповідача стверджує, цитуємо:

"Згідно із інформації, яка міститься у Акті надання послуг не можливо ідентифікувати, що дані послуги були надані за Договором про надання послуг №05 від 05.07.2019 року, відсутні реквізити даного Договору."

Слід підкреслити, що в Акті прямо вказано, сторони, цитуємо: "склали цей акт про те, що на підставі наведених документів: Договір: Основний договір…"

Між Відповідачем/Замовником та Позивачем/Виконавцем укладений тільки один договір — "Про надання послуг №05" від 05 липня 2019 року". Таким чином саме він і є базовим, тобто Акт може бути ідентифікований у якості Додатку до Договору дуже просто.

Позивач змушений звернути увагу на те, що і Договір і Акт, підготовлені Відповідачем, особисто підписані Відповідачем та завірені печаткою Відповідача, а отже він і несе відповідальність за правильне оформлення цих документів.

Будь які посилання на помилки та неточності в оформленні наданих Відповідачем/Замовником документів можуть бути розглянуті як такі, що зроблені свідомо, з метою простішого спростування Відповідачем/Замовником цих документів в якості доказів, на випадок звернення Позивача/Виконавця до Суду.

Відповідач у Відзиву не звертає уваги на формулювання в Акті "Договір: Основний договір" та не надає ніяких доказів щодо наявності/відсутності інших договорів між Відповідачем/Замовником та Позивачем/Виконавцем.

Позивач змушений звернути увагу Суду на те, що у Листі-Претензії Відповідач пов'язує між собою Акт, у якому вказано, що сторони: "склали цей акт про те, що на підставі наведених документів: Договір: Основний договір…", при цьому у вказаному у Листі-Претензії платіжному дорученні вказано — "Оплата за послуги, згідно Договору №08/01/2020-1 від 08.01.2020 р. Без ПДВ" — тобто має місце посилання на договір, на документ, якого взагалі не існує — між Позивачем та Відповідачем укладений тільки один договір, як вже згадувалось — договір "Про надання послуг №05" від 05 липня 2019 року".

Таким чином, дії Відповідача в рамках Справи мажуть бути кваліфіковані, як навмисне введення Суду в оману.


— 4 —

В абзацах 18, 19 Відзиву Сторона Відповідача стверджує щодо Акту, цитуємо:

"Умовою підписання даного акту між Позивачем та Відповідачем було те, що Позивачем в майбутньому будуть надані послуги за вказаним актом, та Відповідач в свою чергу здійснив передплату на суму 5000,00 грн., але послуги за вказаним актом так і не були надані Позивачем."

Крім того, на адресу Позивача направлена претензія про повернення грошових коштів за актом на суму 5000,00 грн. (претензія буде долучена клопотанням)."

В Акті немає ані слова про те, що він є підставою для здійснення передплати, в ньому немає ніяких згадок про те, що послуги, вказані у ньому, ще не здійснено/не надано.

В Акті чітко сформульовано:

"Виконавцем були (підкреслено Позивачем) виконані наступні роботи (надані таки послуги): Послуги з комп'ютерного програмування. Загальна вартість робіт (послуг) склала П'ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня 00 копійок. Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має (підкреслено Позивачем)."

Послуги БУЛИ виконані, Замовник претензій НЕ МАЄ.

Ніякої згадки про те, що на його підставі має бути зроблено передплата не може бути, тому що робота ВЖЕ виконана. Підкреслено Позивачем.

Слід відзначити, що згаданий Стороною Відповідача платіж надійшов 11 березня 2020 року з формулюванням "Оплата за послуги згідно Договору №08/01/2020-1 від 08.01.2020 р. Без ПДВ".

Наголошуємо, що такого Договору у Позивача із Відповідачем немає. Такий договір Позивач не підписував.

В зв’язку із тим, що за Актом №1 від 31 січня 2020 року наявна заборгованість, цей платіж віднесено на покриття цієї заборгованості, тому сума Позиву зменшена на 5000,00 грн. відносно базової суми заборгованості за Актом.

Нагадуємо Лист-Претензія надійшов лише 25 листопада 2020 р. Оскільки сума Позову зменшено на ці 5000,00 (п’ять тисяч) грн. ця претензія, яка не була своєчасно надана при поданні Відзиву, не може розглядатися в рамках цієї Справи. Якщо Відповідач вимагає, щоб ця сума була повернута Відповідачеві в рамках цієї Справи, сума за Позовом має буті відповідно збільшена на п’ять тисяч грн.


— 5 —

Позивач також змушений відзначити деякі особливості репутації Сторін у Справі.

Приймати цю інформації при розгляді Справи чи ні, вирішувати Суду.

Вважати порушення Відповідачем умов виконання договорів, які укладені Відповідачем з його партнерами, системнім явищем в діяльності Відповідача, чи ні, вирішувати Суду.

Для оцінки репутації Позивача слід звернути увагу на те, що для нього це перше звернення до суду, у підприємницької діяльності в тому числі.

Для оцінки репутації Відповідача слід звернути увагу на те, що станом на 25 листопада 2020 р. у Господарському Суду м. Києва знаходиться на розгляданні три справи з позивами до нього, в яких він є відповідачем:

— ця Справа;

— Справа №*** від 09.04.2020 р. на суму 238 286,10 грн.

— Справа №*** від 06.04.2020 р. на суму 56 375,00 грн.

Також відзначимо, якщо Позивач вперше реалізував свою право здійснювати підприємницьку діяльність у якості ФОП, у той час, як у Відповідача це вже друга "спроба" — згідно до наданого до Справи Витягу за кодом *** від 09.09.2020 р., див. Додаток 2 до Позовної Заяви:

— Запис 1 — ФОП ФОП1 з 08.05.2007 р до 20.12.2016 р.;

— Запис 2 — ФОП ФОП1 з 13.06.2018 р по даний час — станом на 09.09.2020 р.

***

Враховуючи вищенаведене


ПРОШУ:


1. Не долучати до Справи вказаний Лист-претензію.

2. Визнати документи, що надано Сторонами Справи достатніми для розгляду в рамках Справи.

3. Завершити розгляд Справи на черговому засіданні.

4. Прийняти рішення на користь Позивача.


Додатки

1. Копія Листу-Претензії №010-/11/2020 р. від 10.11.2020 р.;

2. Копія конверту в якому отримано Лист-Претензію;

3. Копія статусу Відправлення №0*** від 24.11.2020 р. згідно даних АТ "Укрпошта";

4. Докази відсилання Відповідачу копії Клопотання 2 та долучених до неї документів.


Дата, Фізична особа-підприємець ФОП2 Підпис, П.І.Б.