До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 9


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

ПроектДо Господарського суду м. Києва

01030, м. Київ-030,

вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-в,


Позивач:

Фізична особа-підприємець ФОП2,

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Розрахунковий Рахунок UA *** в АТ КБ "ТотБАНК"

Юридична адреса: Адрес.

Фактична адреса: Адрес.

Тел. +38 0** ***

e-mail: ***


Відповідач:

Фізична особа-підприємець ФОП1.

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Юридична адреса: Адрес1

Фактична адреса:

Тел. +38 0** ***, +38 0** ***

e-mail: ***


Вартість позову: 53385,47
(прописом п’ятдесят три тисячі триста вісімдесят п’ять) гривен 47 копійок.


Лист вих. № С-1

Від 29.10.2020 р.


Клопотання

До судді***

В рамках Справи № ***


за позовом Фізичної особи-підприємця ФОП2

до Фізичної особи-підприємця ФОП1

про стягнення 53 385,47 грн,


Прошу долучити до Справи №*** від 11.09.2020 р., надалі Справа, на вимогу Господарського Суду м. Києва, додаткові документи, які представлені у відповідних додатках до даного листа:

— Додаток 1 на чотирьох сторінках — належним чином засвідчена копія Договору про надання послуг №05 від 05 липня 2019 року — у двох екземплярах.

— Додаток 2 на одної сторінці — належним чином засвідчена копія Акту №1 від 31 січня 2020 року — у двох екземплярах.

— Додаток 3 на двох сторінках — належним чином засвідчена копія Досудової Претензії №1 від 20 липня 2020 р. На суму п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят сім гривен 97 копійок — у двох екземплярах.


ФОП2 Підпис, П.І.Б.